ĐÔI NÉT VỀ VTECH

 

LỊCH SỬ

Bắt đầu từ những dự án nhỏ chỉ với 1 sản phẩm, tuy non trẻ nhưng đã có bước tiến lớn, được các hãng tin tưởng giao làm độc quyền trong thời gian ngắn.

HIỆN TẠI

Đẩy mạnh đầu tư nhằm nhiều kiện toàn bộ máy công ty, tăng cường nhân sự, mở rộng thị trường.                                                                            

ĐỊNH HƯỚNG

Gia nhập câu lạc bộ 500 tỉ & sẽ trở thành nhà phân phối chủ lực trong mảng ICT.                                                                                                                    

LỊCH SỬ

HIỆN TẠI

ĐỊNH HƯỚNG

Bắt đầu từ những dự án nhỏ chỉ với 1 sản phẩm, tuy non trẻ nhưng đã có bước tiến lớn, được các hãng tin tưởng giao làm độc quyền trong thời gian ngắn.
Đẩy mạnh đầu tư nhằm nhiều kiện toàn bộ máy công ty, tăng cường nhân sự, mở rộng thị trường.                                                                            
Gia nhập câu lạc bộ 500 tỉ & sẽ trở thành nhà phân phối chủ lực trong mảng ICT.                                                                                                                    

TIÊN PHONG - DẪN ĐẦU

Bắt đầu từ những dự án nhỏ, với tinh thần phục vụ khách hàng chu đáo, VTech đã giành được niềm tin từ các khách hàng và các đối tác thương mại. Hiện nay chúng tôi đang đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ và hợp tác kinh doanh, tăng cường nhân sự và mở rộng thị trường để hướng đến việc trở thành một trong số các Nhà phân phối hàng đầu trong lĩnh vực CNTT tại Việt Nam.

          

PHÁT TRIỂN VÀ ĐỊNH HƯỚNG